Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 9, 2023
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ NEW88 MEDIA LÀ NHÀ PHÂN PHỐI VÀ KINH DOANH NỘI DUNG GIẢI TRÍ TRÊN CÁC NỀN TẢNG NHƯ: TRUYỀN HÌNH, KỸ THUẬT SỐ, TỔ CHỨC SỰ KIỆN

[row style=”small” col_style=”divided” width=”full-width” h_align=”center” visibility=”hide-for-medium”]

[col span__sm=”12″]

[section]

[ux_banner height=”500px” bg=”114″ bg_size=”original”]

[text_box width=”35″ position_x=”10″ position_y=”0″]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”0.8″ text_align=”center”]

       LIÊN HỆ TRỰC TIẾP QUA

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”15″ position_x=”5″ position_y=”25″]

[ux_image id=”117″ image_size=”original” width=”81″ height=”100%” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”zoom” depth=”5″ link=”https://www.facebook.com/profile.php?id=61550777343584″ rel=”nofollow”]

[ux_text font_size=”1.35″ line_height=”0.75″]

FACEBOOK

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”15″ position_x=”20″ position_y=”50″]

[ux_image id=”116″ image_size=”original” width=”81″ height=”100%” image_hover=”zoom” depth=”5″ link=”https://t.me/onlineokvip” rel=”nofollow”]

[ux_text font_size=”1.35″ line_height=”0.75″]

TELEGRAM

[/ux_text]

[/text_box]
[text_box width=”15″ position_x=”35″ position_y=”50″]

[ux_image id=”115″ image_size=”original” width=”81″ image_hover=”zoom” link=”https://zalo.me/g/trphvv711″ rel=”nofollow”]

[ux_text font_size=”1.35″ line_height=”0.75″]

ZALO

[/ux_text]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”liên hệ trực tiếp qua” visibility=”show-for-medium”]

[row visibility=”show-for-medium”]

[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”117″ image_size=”original” link=”https://www.facebook.com/bossptqmusic” rel=”nofollow”]

FACEBOOK

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”116″ image_size=”original” link=”https://t.me/+ZN88fvEjNZhkYmI9″ rel=”nofollow”]

TELEGRAM

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”115″ image_size=”original” link=”https://zalo.me/g/vkkfsb871″ rel=”nofollow”]

ZALO

[/col]

[/row]